پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1403
Thursday, April 25, 2024
 
انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران
1:17 - 1396/5/7

در حال حاضر 17 شرکت هواپیمایی عضو این انجمن می‌باشند. رسالت اصلی انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی ایران، مذاکره با دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده برای پیگیری منافع صنفی شرکت‌های هواپیمایی و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در زمینه‌های مختلف صنعت حمل و نقل هوایی است.

اهداف انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران شامل ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات صنعت حمل و نقل هوایی کشور نظیر مشکلات مربوط به تحریم و جذب سرمایه، ارتقاء عمومی سطح خدمات در شرکت‌های هواپیمایی، سازماندهی همکاری‌های شرکت‌های هواپیمایی با همدیگر و حذف رقابت‌های ناسالم میان آنها می‌باشد.

این انجمن مذاکراتی را با سازمان‌های مختلف نظیر ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) برای رفع تحریم انجام داده است و نیز از طریق شورایعالی سازمان هواپیمایی کشور برای اجرایی شدن این راهکارها پیشنهادات خود را ارائه کرده است.

همکاری در زمینه تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های هوانوردی در حال تصویب از دیگر فعالیت‌های اصلی انجمن بشمار می‌آید که پس از بررسی لازم، نقطه نظرات شرکت‌های هواپیمایی به قانون‌گذاران منعکس می‌شود .

انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران با سازمان‌های بین‌المللی مانند یاتا (IATA) و سیتا (SITA) درخصوص ارتقاء سطح کیفی خدمات نیز در تعامل می‌باشد. از دیگر فعالیت‌های این انجمن می‌توان به ارائه نظرات درخصوص قیمت‌گذاری بلیط اشاره نمود که مطابق قانون برنامه چهارم توسعه بتدریج این امور می‌بایست به تشکل‌های صنفی واگذار می‌شد تا با ارائه نظرات تخصصی و تعامل با سازمان هواپیمایی کشوری، قیمت مناسب بازار تعیین و رقابت میان شرکت‌ها را بهبود بخشد.

انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران از جمله عناصر تاثیرگذار مجموعه صنعت حمل و نقل هوایی کشور بوده و پیش از این در تدوین برنامه‌های توسعه سوم و چهارم و اکنون در برنامه پنجم مشارکت جدی داشته و نظرات خود را به طور مفصل درباره هر کدام ارائه کرده است. اعضای فعلی هیات مدیره انجمن هر دو سال یکبار تجدید انتخاب می‌شوند.

منبع: www.aira.ir


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست