هدف مؤسسه آموزش هوایی پرتو ارتقاء سطح دانش کارکنان شرکتهای هواپيمائی و دفاتر خدمات مسافرتی ميباشد. اين موسسه تنها نماينده IATA در ايران می باشد که اقدام به برگزاری دوره های مربوطه می نمايد.

در اين راستا مؤسسه افتخار همکاری با استاتيد مجرب داخلی و ارتباط مستقيم با مؤسسات بين المللی جهت بروز نگه داشتن اطلاعات ارائه شده ميباشدو همچنين آماده برگزاری دوره های آموزشی مورد درخواست شما در محل مورد نظر شما ميباشد. علاوه بر اين آماده مساعدت و همکاری و همفکری در موارد ذيل ميباشد.
 Copyright 2004 - 2014 Parto Aviation Institute, All rights reserved.