دوشنبه، 31 اردیبهشت 1403
Monday, May 20, 2024
 
اعلام نتایج آزمون پيشرفته فروش شهر تهران مورخ 1402/07/15
16:7 - 1402/8/15
پيشرفته فروش شهر تهران مورخ 1402/07/15 Advanced Fares& Ticketing
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج دوره مقدماتی فروش تهران 25 شهریور 1402
16:6 - 1402/8/15
اعلام نتایج دوره مقدماتی فروش - Basic Fares & Ticketing
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
پیشرفته فروش و صدور بلیت شهر تهران مورخ 1400/11/07
12:58 - 1400/11/13
پیشرفته فروش و صدور بلیت
نویسنده: خانی

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1400/11/07
12:18 - 1400/11/13
اعلام نتایج
نویسنده: خانی

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1400/08/01
12:17 - 1400/11/13
دوره مقدماتی تهران
نویسنده: خانی

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1400/09/13
12:17 - 1400/11/13
دوره مقدماتی تهران
نویسنده: خانی

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1400/04/12
20:32 - 1400/4/27
دوره مقدماتی غیر حضوری تهران
نویسنده: خانی

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 139۹/۱۲/۱۴
13:48 - 1399/12/16
دوره مقدماتی غیر حضوری تهران
نویسنده: خانی

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1399/10/06
10:22 - 1399/10/23
دوره مقدماتی - تهران - مورخ 1399/10/06
نویسنده: نوشین علی اکبری

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1399/04/29
17:54 - 1399/5/19
دوره مقدماتی - تهران - مورخ 1399/04/29
نویسنده: نوشین علی اکبری

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر اصفهان مورخ 139۸/۱۱/۱۹
13:2 - 1399/3/27
مقدماتی فروش شهر اصفهان مورخ 139۸/۱۱/۱۹
نویسنده: خانی

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته صدور و فروش شهر تهران مورخ 1398/09/16
12:20 - 1398/10/8
پیشرفته صدور و فروش شهر تهران مورخ 1398/09/16
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته صدور و فروش شهر اصفهان مورخ 1398/07/30
14:0 - 1398/9/7
پیشرفته صدور و فروش شهر اصفهان مورخ 1398/07/30
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی صدور و فروش شهر اصفهان مورخ 1398/07/20
13:57 - 1398/9/7
مقدماتی صدور و فروش شهر اصفهان مورخ 1398/07/20
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی صدور و فروش شهر اصفهان مورخ 1398/07/20
13:49 - 1398/9/7
مقدماتی صدور و فروش شهر اصفهان مورخ 1398/07/20
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته صدور و فروش شهر مشهد مورخ 1398/06/10
13:47 - 1398/7/8
پیشرفته صدور و فروش شهر مشهد مورخ 1398/06/10
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته صدور و فروش شهر تهران مورخ 1398/04/15
13:45 - 1398/7/8
پیشرفته صدور و فروش شهر تهران مورخ 1398/04/15
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته صدور و فروش بلیط مشهد مورخ 1398/06/20
14:46 - 1398/7/4
پیشرفته صدور و فروش بلیط مشهد مورخ 1398/06/20
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته فروش شهر تهران مورخ 1398/05/15
11:6 - 1398/6/12
پیشرفته فروش شهر تهران مورخ 1398/05/15
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1398/04/15
12:32 - 1398/5/3
مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1398/04/15
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته صدور و فروش شهر اصفهان مورخ 1398/04/17
12:9 - 1398/5/3
پیشرفته صدور و فروش شهر اصفهان مورخ 1398/04/17
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون صدور و فروش بلیط شهر اصفهان مورخ 1398/04/08
14:41 - 1398/4/30
صدور و فروش بلیط شهر اصفهان مورخ 1398/04/08
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر مشهد مورخ 1398/04/17
14:29 - 1398/4/20
مقدماتی فروش شهر مشهد مورخ 1398/04/17
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی پیشرفته شهر تهران مورخ 1398/02/28
11:25 - 1398/3/8
پیشرفته شهر تهران مورخ 1398/02/14
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1398/02/14
13:44 - 1398/2/26
مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1398/02/14
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1397/12/11
10:10 - 1398/1/18
مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1397/12/11
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون نرخ يابی آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/12/26
12:50 - 1397/12/27
نرخ يابی آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/12/26
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی ئی تیکت آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/12/05
12:47 - 1397/12/27
ئی تیکت آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/12/05
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون رزرویشن آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/12/11
16:14 - 1397/12/19
رزرویشن آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/12/11
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته فروش شهر تهران مورخ 1397/11/13
10:48 - 1397/11/30
پیشرفته فروش شهر تهران مورخ 1397/11/13
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر مشهد مورخ 1397/10/29
14:14 - 1397/11/11
مقدماتی فروش شهر مشهد مورخ 1397/10/29
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1397/09/29
14:10 - 1397/11/11
مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1397/09/29
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون رزرویشن آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/10/29
16:50 - 1397/11/9
رزرویشن آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/10/29
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1397/09/22
13:26 - 1397/9/24
مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1397/09/22
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر مشهد مورخ 1397/08/08
10:7 - 1397/9/1
مقدماتی فروش شهر مشهد مورخ 1397/08/08
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته فروش شهر مشهد مورخ 1397/08/17
16:38 - 1397/8/24
پیشرفته فروش شهر مشهد مورخ 1397/08/17
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته فروش شهر زنجان مورخ 1397/07/16
11:18 - 1397/8/3
پیشرفته فروش شهر زنجان مورخ 1397/07/16
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر زنجان مورخ 1397/07/07
11:18 - 1397/8/3
مقدماتی فروش شهر زنجان مورخ 1397/07/07
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون نرخ آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/06/06
16:16 - 1397/6/12
نرخ آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/06/06
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر شیراز مورخ 1397/05/07
16:15 - 1397/6/12
مقدماتی فروش شهر شیراز مورخ 1397/05/07
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج ئی تیکت آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/04/04
15:2 - 1397/6/5
ئی تیکت آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/04/04
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر اصفهان مورخ 1397/04/17
15:1 - 1397/6/5
مقدماتی فروش شهر اصفهان مورخ 1397/04/17
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون نرخ يابی آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/04/24
15:1 - 1397/6/5
نرخ يابی آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/04/24
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1397/05/27
15:0 - 1397/6/5
رزرویشن آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/05/27
نویسنده: مهسا سپهر

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «نرخ يابی آمادئوس» شهر تهران مورخ 1397/03/27
17:37 - 1397/4/17
نتایج آزمون «نرخ يابی آمادئوس» شهر تهران مورخ 1397/03/27 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1397/03/19
13:49 - 1397/3/29
نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1397/03/19 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران مورخ 1397/02/29
15:44 - 1397/3/13
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران مورخ 1397/02/29 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «پیشرفته فروش» شهر اصفهان مورخ 1397/02/26
14:19 - 1397/3/9
نتایج آزمون «پیشرفته فروش» شهر اصفهان مورخ 1397/02/26 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1397/02/29
14:18 - 1397/3/9
نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1397/02/29 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1397/02/15
15:17 - 1397/2/31
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1397/02/15 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان مورخ 1397/02/15
15:9 - 1397/2/31
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان مورخ 1397/02/15 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر مشهد مورخ 1397/02/05
10:47 - 1397/2/19
نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر مشهد مورخ 1397/02/05 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر مشهد مورخ 1397/01/26
10:32 - 1397/2/19
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر مشهد مورخ 1397/01/26 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران مورخ 1397/01/26
10:15 - 1397/2/19
نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران مورخ 1397/01/26 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر شیراز مورخ 1396/11/16
16:4 - 1396/12/22
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر شیراز مورخ 1396/11/16 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/12/05
11:37 - 1396/12/20
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/12/05 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر بوشهر مورخ 1396/12/01
11:37 - 1396/12/20
نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر بوشهر مورخ 1396/12/01 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر بوشهر مورخ 1396/11/21
11:36 - 1396/12/20
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر بوشهر مورخ 1396/11/21 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر شیراز مورخ 1396/12/05
11:5 - 1396/12/20
نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر شیراز مورخ 1396/12/05 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/11/14
14:2 - 1396/12/8
نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/11/14 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/10/30
12:19 - 1396/11/25
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/10/30 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر مشهد مورخ 1396/11/08
15:1 - 1396/11/18
نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر مشهد مورخ 1396/11/08 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج دوره «نرخ‌ يابی آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/11/02
12:10 - 1396/11/18
نتایج دوره «نرخ‌ يابی آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/11/02 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر مشهد مورخ 1396/10/30
13:12 - 1396/11/12
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر مشهد مورخ 1396/10/30 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/10/23
12:3 - 1396/11/2
نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/10/23 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران مورخ 1396/10/09
11:12 - 1396/10/25
نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران مورخ 1396/10/09 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/09/25
17:54 - 1396/10/9
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/09/25 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر مشهد مورخ 1396/09/20
13:49 - 1396/10/6
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر مشهد مورخ 1396/09/20 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر کرج مورخ 1396/08/29
10:20 - 1396/9/19
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر کرج مورخ 1396/08/29 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج دوره «نرخ‌ يابی آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/09/07
10:2 - 1396/9/19
نتایج دوره «نرخ‌ يابی آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/09/07 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/09/04
16:50 - 1396/9/14
نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/09/04 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/08/27
16:33 - 1396/9/14
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/08/27 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر بوشهر مورخ 1396/08/08
3:13 - 1396/9/2
نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر بوشهر مورخ 1396/08/08 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر بوشهر مورخ 1396/08/01
1:36 - 1396/9/2
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر بوشهر مورخ 1396/08/01 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/08/20
1:14 - 1396/9/2
نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/08/20 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/08/13
1:54 - 1396/8/29
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/08/13 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر یزد مورخ 1396/08/01
1:53 - 1396/8/29
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر یزد مورخ 1396/08/01 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «صدور مکانيزه بليط» شهر تهران مورخ 1396/08/08
8:32 - 1396/8/22
نتایج آزمون «صدور مکانيزه بليط» شهر تهران مورخ 1396/08/08 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/08/06
2:54 - 1396/8/15
نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/08/06 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر مشهد مورخ 1396/07/23
1:27 - 1396/8/7
نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر مشهد مورخ 1396/07/23 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر مشهد مورخ 1396/07/15
1:3 - 1396/8/7
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر مشهد مورخ 1396/07/15 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/07/22
4:59 - 1396/8/4
نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/07/22 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر شیراز مورخ 1396/06/11
7:14 - 1396/7/30
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر شیراز مورخ 1396/06/11 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/07/13
3:28 - 1396/7/17
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/07/13 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/07/01
1:23 - 1396/7/3
نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/07/01 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر شیراز مورخ 1396/06/11
2:45 - 1396/7/2
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر شیراز مورخ 1396/06/11 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/06/04
3:56 - 1396/6/19
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/06/04 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
اعلام نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/06/04
2:8 - 1396/6/14
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/06/04 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران-1396/05/30
23:44 - 1396/6/7
نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/05/30 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان-1396/05/28
23:43 - 1396/6/7
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/05/28 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران-1396/05/21
23:42 - 1396/6/7
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران مورخ 1396/05/21 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران
4:48 - 1396/5/29
نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/05/21 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر مشهد
0:21 - 1396/5/29
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر مشهد مورخ 1396/04/31 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران
23:51 - 1396/5/24
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/05/07 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر اصفهان
4:55 - 1396/5/4
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/4/24 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر شیراز
3:24 - 1396/4/28
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر شیراز مورخ 1396/4/10 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران
7:58 - 1396/4/27
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران مورخ 1396/4/10 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر شیراز
7:20 - 1396/4/27
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر شیراز مورخ 1396/4/10 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان
7:2 - 1396/4/27
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان مورخ 1396/4/17 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست
 
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران
7:0 - 1396/4/27
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/4/10 اعلام گردید.
نویسنده: پرتو

ادامه... ارسال برای یک دوست