پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1403
Thursday, April 25, 2024
دوره های آموزشی
 
مقدماتی فروش ( کد: T1 )
Basic Fares & Ticketing

توضیحات: با گام‌های استوار قدم به دنیای زیبا، جذاب و پر چالش هواپیمایی بگذارید و با شرکت در دوره «مقدماتی فروش»، ظرافت‪‪های این صنعت مدرن و پویای بین‌المللی را یک به یک آموزش ببینید و در شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات جهانگردی و هواپیمایی سراسر جهان استخدام گردید. در این دوره شما با سازمان های جهانی هواپیمائی و انجمن حمل نقل بین اللملی یاتا آشنا میشوید و همچنین محاسبه زمان بین المللی و نحوه صدور بلیت های داخلی و خارجی و قوانین و مقرارات محاسبه نرخ یاتائی را فر ا میگیرید.

مدت : ۶۰ساعت یا دو ماه از روز ثبت نام انلاین امتحان حضوری
تاریخ شروع: تا برطرفی کرونا ویروس بصورت غیرحضوری انجام میشود
زمان: از ساعت ثبت نام
شهریه: 18,000,000 ریال
ثبت نام
 
پيشرفته فروش ( کد: T2 )
Advanced Fares & Ticketing

توضیحات: با شرکت در دوره «پیشرفته فروش» بر نحوه محاسبه و صدور پیچیده‌ترین نرخ‌ها و مسیرها بر طبق آخرین قوانین و مقررات یاتا تسلط یابید و بعنوان مدیرعامل، مدیرفنی و یا کارمند ارشد در شرکت‌های هواپیمایی و یا دفاتر خدمات جهانگردی سراسر جهان مشغول بکار شوید.

مدت : بمدت 72 ساعت یا دوماه از زمان ثبت نام
تاریخ شروع: تا اطلاع بعدی کلاس بصورت غیرحضوری میباشد
زمان: در اختیار شماست
شهریه: 18,000,000 ریال
ثبت نام
 
رزرويشن آمادئوس ( کد: AMA )
Amadeus Air Reservation System

توضیحات: در دوره «رزرویشن آمادئوس»، نحوه کار با سیستم آمادئوس Encode و Decode شهرها و کشورها، شرکت‌های هواپیمایی و درخواست مکان و آیتم‌های PNR و همچنین درخواست SSR (درخواست سرویس ویژه) و خواندن Queue آموزش داده می‌شود.

مدت : ۳۶ ساعت
تاریخ شروع: بصورت غیرحضوری فقط آموزش بدون آزمون و گواهینامه
زمان: ۶۰ساعت یا دو ماه از روز ثبت نام انلاین
شهریه: 4,000,000 ریال
ثبت نام
 
نرخ يابی آمادئوس ( کد: AMF )
Amadeus Fare

توضیحات: در دوره «نرخ‌یابی آمادئوس»، روش‌های مختلف نرخ‌گیری بر روی سیستم آمادئوس از روی PNR و بدون استفاده از PNR برای مسافران بزرگسال (ADL)، کودک (CHD) و طفل (INF) و همچنین معافیت‌های مرتبط در مسیرهای ویژه را آموزش می‌بینید.

مدت : سه روز
تاریخ شروع: دوره آموزشی است گواهینامه و امتحان ندارد
زمان: 8 الی ۱۳۰۰
شهریه: 2,100,000 ریال
ثبت نام
 
صدور مکانيزه بليط ( کد: AMT )
E-Ticketing

توضیحات: در دوره «صدور مکانیزه بلیط»، روش‌های مختلف صدور بلیط برای گروه‌های سنی مختلف (ADL,CHD,INF) و همچنین نحوه استرداد بلیط و تغییر مسیر بلیط و همچنین تغییر تاریخ بلیط را آموزش می‌بینید.

مدت :
تاریخ شروع: بدرخواست شما
زمان: 14:00 الی 1900
شهریه: 8,000,000 ریال
ثبت نام
 
دوره های آموزش رزرواسیون نیرا ( کد: NIRA )
Nira reservation Course

توضیحات: دوره به صورت غیر حضوری میباشد

مدت : 30 ساعت
تاریخ شروع: بصورت برخط
زمان: 18 الی 20
شهریه: 27,000,000 ریال
ثبت نام
 
سیستم رزرویشن (Partocrs) ( کد: PAT )
GDS

توضیحات: -

مدت : دو روز
تاریخ شروع: هفته آخر هر ماه
زمان: 10 ساعت
شهریه: 1,000,000 ریال
ثبت نام
 
مقدماتی فروش و خدمات بار ( کد: 01-STC56 )
Basic Cargo Sales and handling

توضیحات:

مدت : 50 ساعت
تاریخ شروع: 03 مهر 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 26,000,000 ریال
ثبت نام
 
مقدماتی فروش و خدمات بار ( کد: 02-STC56 )
Basic Cargo Sales and handling

توضیحات:

مدت : 50 ساعت
تاریخ شروع: 15 مهر 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 26,000,000 ریال
ثبت نام
 
فروش و خدمات بار پیشرفته ( کد: 03-STC56 )
Advance Cargo Sales and handling

توضیحات:

مدت : 40 ساعت
تاریخ شروع: 22 مهر 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 26,000,000 ریال
ثبت نام
 
مقررات حمل کالاهای فاسدشدنی ( کد: 04-STC56 )
Perishable Cargo

توضیحات:

مدت : 25 ساعت
تاریخ شروع: 01 آبان 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 17,000,000 ریال
ثبت نام
 
بسته بندی کالا ( کد: 05-STC56 )
Cargo Packing

توضیحات:

مدت : 15 ساعت
تاریخ شروع: 08 آبان 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 12,000,000 ریال
ثبت نام
 
مقررات کالاهای خطرناک (DGR) برای پذیرش محموله های ( کد: 06-STC56 )
DGR7.3(Cat6)

توضیحات:

مدت : 50 ساعت
تاریخ شروع: 13 آبان 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 26,000,000 ریال
ثبت نام
 
مقدماتی فروش و خدمات بار ( کد: 07-STC56 )
Basic Cargo Sales and handling

توضیحات:

مدت : 50 ساعت
تاریخ شروع: 04 آذر 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 26,000,000 ریال
ثبت نام
 
بسته بندی کالا ( کد: 08-STC56 )
Cargo Packing

توضیحات:

مدت : 15 ساعت
تاریخ شروع: 14 آذر 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 12,000,000 ریال
ثبت نام
 
مقررات حمل حیوانات زنده ( کد: 09-STC56 )
Live Animals Regulation

توضیحات:

مدت : 25 ساعت
تاریخ شروع: 18 آذر 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 17,000,000 ریال
ثبت نام
 
فروش و خدمات بار پیشرفته ( کد: 10-STC56 )
Advance Cargo Sales and handling

توضیحات:

مدت : 40 ساعت
تاریخ شروع: 27 آذر 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 26,000,000 ریال
ثبت نام
 
مقررات حمل کالاهای فاسدشدنی ( کد: 11-STC56 )
Perishable Cargo

توضیحات:

مدت : 25 ساعت
تاریخ شروع: 02 دی 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 17,000,000 ریال
ثبت نام
 
بسته بندی کالا ( کد: 12-STC56 )
Cargo Packing

توضیحات:

مدت : 15 ساعت
تاریخ شروع: 06 دی 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 12,000,000 ریال
ثبت نام
 
مقررات کالاهای خطرناک (DGR) برای پذیرش محموله های ( کد: 13-STC56 )
DGR7.3(Cat6)

توضیحات:

مدت : 50 ساعت
تاریخ شروع: 16 دی 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 26,000,000 ریال
ثبت نام
 
مقدماتی فروش و خدمات بار ( کد: 14-STC56 )
Basic Cargo Sales and handling

توضیحات:

مدت : 50 ساعت
تاریخ شروع: 01 بهمن 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 26,000,000 ریال
ثبت نام
 
مقررات حمل حیوانات زنده ( کد: 15-STC56 )
Live Animals Regulation

توضیحات:

مدت : 25 ساعت
تاریخ شروع: 14 بهمن 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 17,000,000 ریال
ثبت نام
 
بسته بندی کالا ( کد: 16-STC56 )
Cargo Packing

توضیحات:

مدت : 15 ساعت
تاریخ شروع: 29 بهمن 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 12,000,000 ریال
ثبت نام
 
بسته بندی کالا ( کد: 17-STC56 )
Cargo Packing

توضیحات:

مدت : 15 ساعت
تاریخ شروع: 01 اسفند 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 12,000,000 ریال
ثبت نام
 
فروش و خدمات بار پیشرفته ( کد: 18-STC56 )
Advance Cargo Sales and handling

توضیحات:

مدت : 40 ساعت
تاریخ شروع: 07 اسفند 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 26,000,000 ریال
ثبت نام
 
مقررات حمل کالاهای فاسدشدنی ( کد: 19-STC56 )
Perishable Cargo

توضیحات:

مدت : 25 ساعت
تاریخ شروع: 14 اسفند 1402
زمان: 08:30 تا 14:00
شهریه: 17,000,000 ریال
ثبت نام
  • مدارک مورد نیاز: یک قطعه عکس - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - کپی مدرک تحصیلی - کپی اصل فیش بانکی (در صورت پرداخت آنلاین نیازی به این مورد نیست)
  • شماره حساب: 0102096465000 بانک صادرات شعبه میترا کد شعبه 882
  • زمان تشکیل کلاسها: صبح از ساعت 8:00 الی 13:00 عصرها از ساعت 14:00 الی 19:00