پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1403
Thursday, April 25, 2024
 
سازمان هواپيمايی كشوری
11:19 - 1396/2/31

در اواخر جنگ جهانی اول و در يكی از روزهای سال ۱۲۹۶ اهالی تهران برای اولين بار هواپيمايی را مشاهده نمودند كه در ارتفاع پايين بر فراز تهران پرواز می كرد و چون در آن موقع فرودگاهی در تهران وجود نداشت، خلبان در محل وزارت امور خارجه و شهربانی فعلي به زمين نشست. اين هواپيما ساخت کشور روسيه بود كه آن را به صورت صندوقی از قطعات از راه بندرانزلی با اتومبيل به تهران حمل و پس از سوار كردن قطعات توسط خلبان روسی به پرواز درآمد.

پيشرفت سريع كشورهای توسعه يافته در زمينه صنعت، تكنولوژی و بازرگانی، مسئولين امر را متوجه صنعت نوپا و پرشتاب هواپيمايی نمود. به دنبال تمايل كشورها نسبت به استفاده از اين تكنولوژی، در بهمن ماه سال ۱۳۰۴ ايران به موجب قانونی، حق انحصاری هواپيمايی در ايران را به یک شركت هواپيمايی آلمانی به نام «يونكرس» واگذار نمود.

شركت مزبور در سال ۱۳۰۵ شعبه خود را در ايران افتتاح نمود و با وارد كردن چند فروند هواپيمای يونكرس، خطوط هوايی به شهرهای مشهد، شيراز، بندرانزلی و بوشهر داير گردید و حمل و نقل، پست و مسافر از راه هوا را به عهده گرفت.

در سال ۱۳۱۷ باشگاه خلبانی با ۲۰ فروند هواپيما تاسيس شد. در مرداد ماه ۱۳۲۵ دولت اقدام به تشكيل اداره‌ای تحت عنوان «اداره كل هواپيمايی كشوری» نمود.

اداره كل هواپيمايی كشوری كار خود را در يک اتاق واقع در طبقه پايين ساختمان شمس العماره با يک رئيس و يک كارمند آغاز نمود و يک سال بعد با بودجه ای بالغ بر سيصد هزار تومان محل آن به فرودگاه مهرآباد انتقال يافت. حدود سه سال بعد يعنی در تاريخ ۲۸ تير ماه ۱۳۲۸ قانون هواپيمايی كشوری به تصويب مجلس وقت رسيد و اداره كل هواپيمايی كشوری زير نظر وزارت راه قرار گرفت. در سال ۱۳۵۳ اداره مذكور تحت عنوان «سازمان هواپيمايی كشوری» تحت پوشش وزارت جنگ قرار گرفت، تا اين كه با به ثمر رسيدن انقلاب اسلامی در تاريخ ۱۳۵۷/۱۲/۶ با تصويب شورای انقلاب، سازمان از پيكره وزارت جنگ منتزع و به وزارت راه و ترابری ملحق گرديد.

در راستای شناخت بيشتر سازمان هواپيمايی كشوری كه امروزه به عنوان سازمانی شكوفا، اعمال حاكميت بر صنعت حمل و نقل هوايی را عهده دار است همين بس كه پس از انقلاب اسلامی به رغم مشغله های هشت سال دفاع مقدس و اخراج كارشناسان خارجی، كليه امور به دست توانای متخصصين ايرانی انجام و فرودگاه های كشور از ۲۲ فرودگاه قبل از انقلاب كه حمل بار و مسافر در آن انجام می گرفت به ۷۰ فرودگاه عملياتی و آمار جابه جايی مسافر از قريب به سه ميليون نفر قبل از انقلاب به حدود ۲۰ ميليون نفر در سال افزايش يافته است.

منبع: www.cao.ir


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست