چهارشنبه، 16 آذر 1401
Wednesday, December 7, 2022
همکاری با مؤسسه آموزش هوایی پرتو

جهت همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی و اخذ نمایندگی، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:

  • محل مناسب آموزشگاه
  • تجهیزات کامل آموزشی مانند میز و صندلی مجزا
  • وایت‌برد
  • ویدئو پروژکتور و پرده نمایش
  • کامپیوتر و اینترنت