جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1400/11/07
12:18 - 1400/11/13
  موسسه آموزش هوائی پرتو        
           
نام دوره: مقدماتی فروش و صدور بلیط     Basic fare & ticketing course
تاریخ دوره : 1400/11/07     27-Jan-2022 :Date
محل دوره : تهران     THR :Place
مدرس : استاد ساروخانی     Mr. Sarookhani :Instructor
 ردیف  نام و نام فامیل نمره  درجه  رتبه   وصعیت فراگیر 
1 خانم شادی هشترودی هژبری 95 خیلی خوب اول قبول
2 آقای رضا ربیعی 95  خیلی خوب اول قبول
3 خانم سیمین فرامرزیان 83  خیلی خوب دوم قبول

نویسنده: خانی

ارسال برای یک دوست