چهارشنبه، 26 مرداد 1401
Wednesday, August 17, 2022
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1400/09/13
12:17 - 1400/11/13
موسسه آموزش هوائی پرتو 
نام دوره : مقدماتی فروش و صدور بلیت Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1400/09/13 04Dec2021 Date start
تاریخ خاتمه: 1400/09/25 16Dec2021 Date End
محل : تهران THR Place
مدرس:  استاد ساروخانی Mr. Saroukhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه وضعیت فراگیر 
1 خانم الناز رمادان 94 خیلی خوب  قبول
2 آقای سجاد حاجیلو 92 خیلی خوب  قبول
3 آقای پوریا مظفری مالامیری 86 خیلی خوب  قبول
4 آقای فرشید شبان 85  خوب قبول

نویسنده: خانی

ارسال برای یک دوست