جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1400/04/12
20:32 - 1400/4/27
موسسه آموزش هوائی پرتو 
نام دوره : مقدماتی فروش و صدوریلیت Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1400/04/12 03Jul2021 Date start
تاریخ خاتمه: 1400/04/24 15Jul2021 Date End
محل : تهران THR Place
مدرس:  استاد ساروخانی Mr. Saroukhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه وضعیت فراگیر 
1 روبرت خان بابایی 93 خیلی خوب اول
2 سروش ارجمندزاده 87 خیلی خوب دوم
3 سمیه ناگهی تپه مولایی 85 خیلی خوب سوم
4 مهسا عسگری 85 خیلی خوب سوم
5 ماهرخ بی همتا طوسی 78 خوب چهارم

نویسنده: خانی

ارسال برای یک دوست