جمعه، 11 فروردین 1402
Friday, March 31, 2023
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 139۹/۱۲/۱۴
13:48 - 1399/12/16
موسسه آموزش هوائی پرتو 
نام دوره : مقدماتی فروش وصدوریلیت Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1399/12/02 2021-feb-02 Date start
تاریخ خاتمه: 1399/12/14 2021 04Mar  Date End
محل : تهران THR Place
مدرس:  استاد ساروخانی Mr. Saroukhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه وضعیت فراگیر 
1 آًقای محمد رضا بیگدلی ۹۲ خیلی خوب اول
2 آقای سید امیر عقیلی ۹۱ خیلی خوب دوم
3 خانم پریسا هاشمی ۸۵ خوب سوم
4 سمیه ناگهی   مردود غایب
5 مهتاب امیری   مردود غایب
6 مهدی کچویی   مردود غایب
7 رضوانه سادات فاطمی   مردود غایب
8        
9        

نویسنده: خانی

ارسال برای یک دوست