جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1399/10/06
10:22 - 1399/10/23
موسسه آموزش هوائی پرتو 
نام دوره : مقدماتی فروش وصدوریلیت Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1399/10/06 26Dec 2020 Date start
تاریخ خاتمه: 1399/10/18 2021 07Jan Date End
محل : تهران THR Place
مدرس:  استاد ساروخانی Mr. Saroukhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه وضعیت فراگیر 
1 سینا شعبانی  99 عالی اول
2 لبلا آقا مرادی 94 خیلی خوب دوم
3 حمیدرضا افضلی 94 خیلی خوب دوم
4 محمد پورقاسمی ساغند 93 خیلی خوب سوم
5 رحمان میکائیلی  84   خوب چهارم
6 اشکان آقازاده 83   خوب چهارم
7 علی ریواسی  82   خوب چهارم
8 زهور مهاوی  81   خوب ششم
9 خاطره رجاپی 0 غایب  تجدید دوره

نویسنده: نوشین علی اکبری

ارسال برای یک دوست