جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی صدور و فروش شهر تهران مورخ 1398/10/26
13:31 - 1398/11/1
موسسه آموزش هوائی پرتو 
نام دوره : مقدماتی صدور و فروش Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1398/10/14 04Jan2020 Date start
تاریخ خاتمه: 1398/10/26 16Jan2020 Date End
محل : تهران Tehran Place
مدرس:  استاد ساروخانی Mr.Saroukhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه وضعیت فراگیر 
1 آقای نادر علمی زاده 100 عالی قبول
2 خانم سپیده سروری 98 عالی قبول
3 خانم سحر سرداریان 96 عالی قبول
4 آقای امین رعنائی 93 خیلی خوب قبول
5 خانم رقیه رحمانی اسبگرانی 92 خیلی خوب قبول
6 آقای مصطفی باغستانی 90 خیلی خوب قبول
7 خانم الهام دوست محمدی 88 خیلی خوب قبول
8 آقای رمضان حیدری 83 خوب قبول

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست