جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته صدور و فروش شهر تهران مورخ 1398/09/16
12:20 - 1398/10/8
موسسه آموزش هوائی پرتو 
نام دوره : پیشرفته صدور و فروش Advanced Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1398/09/16 2019 07 Dec Date start
تاریخ خاتمه: 1398/09/28 2019 19 Dec Date End
محل : تهران Tehran Place
مدرس:  استاد شیخ الاسلامی Mr. Sheikholeslami Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه وضعیت فراگیر 
1 رقیه محمدی 95 خیلی خوب قبول
2 ابتسام  عامری 95 خیلی خوب قبول
3 حسین سلیمانی 95 خیلی خوب قبول
4 پریا پارسه 88 خیلی خوب قبول
5 نگین ملائی 78 خیلی خوب قبول
6 سارا قلعه 77 خیلی خوب قبول
7 فاطمه جعفرزاده توچائی 77 خیلی خوب قبول
8 سیما نجفی پور پیشه وری 52 تجدید امتحان تجدید امتحان
9 شهزاد ویدا غ تجدید دوره تجدید دوره
10 سیده راضیه عطیمی غ تجدید دوره تجدید دوره

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست