جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته صدور و فروش شهر اصفهان مورخ 1398/07/30
14:0 - 1398/9/7
موسسه آموزش هوائی پرتو 
نام دوره : پیشرفته صدور و فروش Advanced Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1398/07/30 2019 22 Oct Date start
تاریخ خاتمه: 1398/08/10 2019 Nov 01 Date End
محل : اصفهان Isfahan Place
مدرس:  استاد حصیری  Mr. Hasiri Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه وضعیت فراگیر 
1 خانم مینا عمرانی 99 عالی قبول
2 خانم آرزو افشاری 98 عالی قبول
3 خانم فاطمه تقی زاده 98 عالی قبول
4 خانم زهرا مهوری 98 عالی قبول
5 خانم اکرم قاسمی زفره 98 عالی قبول
6 خاانم دل آرا سارمی 98 عالی قبول
7 خانم فرناز لشکری 97 عالی قبول
8 خانم رومینا سعادتی پور 94 خیلی خوب قبول
9 خانم فائزه قدم زن 94 خیلی خوب قبول
10 خانم الهام رئیسی نافچی 94 خیلی خوب قبول
11 خانم فاطمه سیاح 93 خیلی خوب قبول
12 آقای روح الله یزدانی جزی 93 خیلی خوب قبول
13 خانم فائزه محمدی 92 خیلی خوب قبول
14 آقای بابک ترابی زیارتگاهی 90 خیلی خوب قبول
15 خانم عاطفه عموزیدی 87 خیلی خوب قبول
16 خانم درسا باقری حیدری 83  خوب قبول
17 خانم الهام السادات حق شناس خانکهدانی 73 متوسط قبول

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست