جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی صدور و فروش شهر اصفهان مورخ 1398/07/20
13:49 - 1398/9/7
موسسه آموزش هوائی پرتو 
نام دوره : پیشرفته صدور و فروش Advanced Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1398/07/20 2019 12 Oct Date start
تاریخ خاتمه: 1398/07/29 2019 21 Oct Date End
محل : اصفهان Isfahan Place
مدرس:  استاد ذاکر حقیقی Mr. Zaker Haghighi Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه وضعیت فراگیر 
1 خانم آرزو افشاری 100 عالی قبول
2 خانم مینا عمرانی 100 عالی قبول
3 خانم فاطمه تقی زاده 99 عالی قبول
4 خانم اکرم قاسمی زفره 99 عالی قبول
5 خانم الهام رئیسی نافچی 98 عالی قبول
6 خاانم دل آرا سارمی 98 عالی قبول
7 خانم فرناز لشکری 97 عالی قبول
8 آقای اسماعیل فروردین 97 عالی قبول
9 خانم لیلا عمامه ء 96 عالی قبول
10 خانم زهرا مهوری 96 عالی قبول
11 خانم فائزه محمدی 94 خیلی خوب قبول
12 آقای روح الله یزدانی جزی 94 خیلی خوب قبول
13 خانم نوشین وصال 93 خیلی خوب قبول
14 خانم شقایق آقا محمدی ورنوسفادرانی 90 خیلی خوب قبول
15 خانم رومینا سعادتی پور 87 خیلی خوب قبول
16 خانم فاطمه سیاح 85   خوب قبول
17 خانم درسا باقری حیدری 83   خوب قبول
18 خانم فائزه قدم زن 83   خوب قبول
19 خانم لعیا سادات موسوی حق شناس 78   خوب قبول
20 خانم عاطفه عموزیدی 78   خوب قبول
21 خانم آفاق یوسفیان 71 متوسط قبول
22 خانم دلارم مظاهری 70 متوسط قبول

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست