سه شنبه، 29 خرداد 1403
Tuesday, June 18, 2024
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته صدور و فروش بلیط مشهد مورخ 1398/06/20
14:46 - 1398/7/4
موسسه آموزش هوائی پرتو
نام دوره : پیشرفته صدور و فروش بلیط   Advanced  Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1398/06/20 11-Sep-2019 Date start
تاریخ خاتمه: 1398/06/29 20-Sep-2019 Date End
محل : مشهد Mashhad Place
مدرس:  استاد شیخ الاسلامی Mr. Sheikholeslami Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم ملک ناز ظفرخواه 94 خیلی خوب قبول
2 خانم رویا قیصری 93 خیلی خوب قبول
3 آقای حامد خوش گفتار 89 خیلی خوب قبول
4 آقای علی محمدیان فر 89 خیلی خوب قبول
5 آقای علی اصغر نوروزی 88 خیلی خوب قبول
6 خانم مهناز نعمتی 88 خیلی خوب قبول
7 خانم سعاد جوهری تیموری 87 خیلی خوب قبول
8 آقای محمد علی صادقی 86 خیلی خوب قبول
9 خانم الهه یوسفی 86 خیلی خوب قبول
10 آقای محمدرضا افشاریان 85  خوب قبول
11 خانم الهه لطفی 84  خوب قبول
12 خانم زهرا گل محمدی 84  خوب قبول
13 خانم محبوبه سندی 84  خوب قبول
14  خانم کبری سلمان قجری 84  خوب قبول
15 خانم فرشته محمودی 83  خوب قبول
16 خانم مرجان عسکری فرد 83  خوب قبول
17 آقای سعید حیاوی 83  خوب قبول
18 خانم معصومه مدرسی 83  خوب قبول
19 خانم طاهره سادات هاشمی دوم فدافن 83  خوب قبول
20 خانم منا علی زاده 82  خوب قبول
21 خانم مهدیه ارجمند 82  خوب قبول
22 خانم سرور دریس 80  خوب قبول
23 خانم فریده زلیخائی 78  خوب قبول
24 آقای عباس باقرزاده صفاریان 0 غایب تجدید دوره
25 آقای جواد لقمانی 0 غایب تجدید دوره

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست