دوشنبه، 20 آذر 1402
Monday, December 11, 2023
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی پیشرفته شهر تهران مورخ 1398/02/28
11:25 - 1398/3/8
موسسه آموزش هوائی پرتو
نام دوره : پیشرفته فروش Advanced  Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1398-02-28 18-May-2019 Date start
تاریخ خاتمه: 1398-03-07 28-May-2019 Date End
محل : تهران THR Place
مدرس:  استاد : حصیری   Mr Hasiri Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم مهتاب فرمهینی فراهانی 99 عالی اول
2 خانم نسیم شاه آبادی فراهانی 98 عالی دوم
3 خانم شبنم رحمانی 98 عالی دوم
4 آقای مجید علی محمدی 98 عالی دوم
5 خانم بیتا کریمی کلشتری 97 عالی سوم
6 خانم انیس رمضانی 97 عالی سوم
7 خانم  هانیه آقائی  97 عالی سوم
8 آقای محمد یاسین برمکی 96 عالی چهارم
9 آقای سيداميرحسين داودي 96 عالی چهارم
10 خانم  هانیه ظفری 95 خیلی خوب پنجم
11 آقای عليرضا خداپناه 93 خیلی خوب ششم
12 خانم الهه سادات سجادی 92 خیلی خوب هفتم
13 خانم مریم ملک ثابت 88 خیلی خوب هشتم
14 خانم رقیه سید موحد 87 خیلی خوب نهم

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست