جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1398/02/14
13:44 - 1398/2/26
موسسه آموزش هوائی پرتو
نام دوره : مقدماتی فروش Basic  Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1398-02-14 04-May-2019 Date start
تاریخ خاتمه: 1398-02-26 16-May-2019 Date End
محل : تهران THR Place
مدرس:  استاد حصیری Mr.Hasiri Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم نسیم شاه آبادی فراهانی 100 عالی اول
2 خانم مهتاب فرمهینی فراهانی 100 عالی اول
3 آقای مجید علی محمدی 100 عالی اول
4 آقای محمد یاسین برمکی 99 عالی دوم
5  خانم شبنم رحمانی 98 عالی سوم
6 خانم هانیه آقایی 96 عالی چهارم
7 خانم هانیه ظفری 94 خیلی خوب پنجم
8 آقای عارف جبه دار 84   خوب ششم
9 رقیه سیدموحد 80   خوب هفتم
10  خانم مریم ملک ثابت 73 متوسط هشتم
11 آقای سيداميرحسين داودي 72 متوسط نهم
12 آقای حسین پورفرد 71 متوسط دهم
13 آقای عليرضا خداپناه 70 متوسط یازدهم
14 آقای مرتضی محمدی نیا 60 تجدید تحدید امتحان
15 خانم جهاندخت یوسفیان 0 غایب تجدید دوره
16 خانم  یلدا شجاع لطفی 0 غایب تجدید دوره
17 خانم مریم محمدی صامت 0 غایب تجدید دوره

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست