جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1397/12/11
10:10 - 1398/1/18
موسسه آموزش هوائی پرتو          
نام دوره :   مقدماتی فروش Basic  Fares & Ticketing   Course
تاریخ شروع:   1397/12/11 02/03/2019   Date start
تاریخ خاتمه:   1397/12/22 13/03/2019   Date End
محل :   تهران Tehran    Place
مدرس:    استاد شیخ السلامی Mr.Sheikholeslami   Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 انیس رمضانی 92 خیلی خوب اول
2 آذر جوهری 87 خیلی خوب دوم
3 الهه سادات سجادی 78 خیلی خوب سوم
4 امیر حسین ذوالانواری 75 متوسط چهارم
5 شهناز کریمی 74 متوسط پنجم
6 سیما ارنک 74 متوسط پنجم

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست