جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون نرخ يابی آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/12/26
12:50 - 1397/12/27
موسسه آموزشی هوایی پرتو
  نام دوره   نرخ يابی آمادئوس   Amadeus Fare   Course
  تاریخ شروع 1397/12/22   13-03-2019   Date Start
  تاریخ خاتمه 1397/12/26     17-03-2019   Date End
  محل   تهران   Tehran   Place
  مدرس   استاد ساروخانی   Mr.Saroukhani   Instractor
ردیف نام و نام خانوادگی نمره وضعیت 
1 احسان جعفری بهرام آبادی 85 قبول
2 محمد مهدی ابوالحسین پوراشکزری 63 مردود
3 محمد صادق رضایی 58 مردود
4 محمد صادق پور 73 مردود
5 علی پورسعیدی 48 مردود
6 علی قوامی پور 73 مردود
7 الهام زاهدی 75 مردود
8 مریم زاهدی 75 مردود
9 مهسا قلیچخانی 63 مردود

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست