جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون رزرویشن آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/12/11
16:14 - 1397/12/19
موسسه آموزش هوائی پرتو
نام دوره : رزرویشن آمادئوس Amadeus Air Reservarion Course
تاریخ شروع: 1397/12/11 02- Mar-2019 Date start
تاریخ خاتمه: 1397/12/18  09- Mar-2019 Date End
محل : تهران Tehran Place
مدرس:  استاد ساروخانی Mr. Sarookhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه
1 علی قوامی پور 95 عالی
2 محمد مهدی ابوالحسین پور اشکذری 95 عالی
3 مریم واحدی 92 خیلی خوب
4 علی پورسعیدی 92 خیلی خوب
5 الهام زاهدی 90 خیلی خوب
6 فاطمه امامی داریان 85 خیلی خوب
7 مهسا قلیچ خانی 85 خیلی خوب
8 احسان جعفری بهرام آبادی 85 خیلی خوب
9 محمد صادقپور 85 خیلی خوب
10 نرجس افشاری 75 تجدبد امتحان
11 علی بازبند لیارجدمه 72 تجدبد  دوره
12 داود کبیری 37 تجدبد  دوره

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست