جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون پیشرفته فروش شهر تهران مورخ 1397/11/13
10:48 - 1397/11/30
موسسه آموزش هوائی پرتو
نام دوره : پیشرفته فروش Advanced  Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1397/11/13 02 -Feb-2019 Date start
تاریخ خاتمه: 1397/11/23 12 -Feb-2019 Date End
محل : تهران THR Place
مدرس:  استاد : حصیری   Mr. Hasiri Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 احسان جعفری بهرام آبادی 94 خیلی خوب اول
2 الهام زاهدی 94 خیلی خوب اول
3 نرجس افشاری 92 خیلی خوب دوم
4 مهسا قلیچ خانی 89 خیلی خوب سوم
5 سمیرا سلیمانی 89 خیلی خوب سوم
6 محمد صادقپور 85 خوب چهارم
7 مرتضی کفاشیان نائینی 84 خوب پنجم
8 داود کبیری 80 خوب ششم
9 حمید مرمتی   غایب تحدید امتحان
10 ناصر عامل نوغانی   غایب تحدید امتحان

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست