جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران مورخ 1397/09/29
14:10 - 1397/11/11
 
موسسه آموزش هوائی پرتو
نام دوره : مقدماتی فروش Basic  Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع: 1397109/29  29-Jan-2019 Date start
تاریخ خاتمه: 1397/11/10 30-Jan-2019 Date End
محل : تهران Tehran Place
مدرس:  استاد حصیری Mr.Hassiri Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 احسان جعفری بهرام آبادی 100 عالی اول
2 صدف کشمیری فر 100 عالی اول
3 الهام زاهدی 98 عالی دوم
4 سیده فاطمه موسوی 94 خیلی خوب سوم
5 نرجس افشاری 92 خیلی خوب چهارم
6 حمید مرمتی 91 خیلی خوب پنجم
7 مهسا قلیچ خانی 86 خیلی خوب ششم
8 ناصر عامل نوغانی 79   خوب هفتم
9 سارا فهم نمین 79   خوب هشتم 
10 مرتضی کفاشیان نائینی 78   خوب ششم
11 هیلدا خسروآبادی 75 متوسط نهم
12 عاطفه کرم زاده 75 متوسط دهم
13 محمد صادقپور 70 متوسط یازدهم
14 سمیرا سلیمانی 70 متوسط دوازدهم 
15 سید حمید رضا نهضت اخلاق آزاد 0 غایب  

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست