سه شنبه، 12 فروردین 1399
Tuesday, March 31, 2020
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر تهران 1397/07/14
11:30 - 1397/8/3
موسسه آموزش هوائی پرتو
نام دوره :   مقدماتی فروش Basic Fares & ticketing   Course  
تاریخ شروع:   1397/07/14 06/10/2018   Date start  
تاریخ خاتمه:   1397/07/26 18/10/2018   Date End  
محل :   تهران Tehran   Place  
مدرس:    استاد  ساروخانی Mr.Sarookhani   Instractor  
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم مریم حبیبی 100 عالی  اول
2 خانم سعیده رجایی 99 عالی  دوم
3 آقای داوود مجیدی 99 عالی  دوم
4 خانم مونا حبیبی 98 خیلی خوب سوم
5 آقای محمدرضا سرنامی 98 خیلی خوب سوم
6 خانم نسرین درویشی 97 خیلی خوب چهارم 
7 خانم مریم شعبان 96 خیلی خوب پنجم
8 آقای محمد رضا اورمزدی 90 خیلی خوب ششم
9 آقای حسین قهاری 89 خیلی خوب هفتم
10 آقای محمد شهرکی فخبی 83 خوب  هشتم
11 خانم زهرا عباس فرد 80 خوب  نهم
12 آقای سعید اشراقی اصل 0   غایب

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست