سه شنبه، 12 فروردین 1399
Tuesday, March 31, 2020
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر اصفهان مورخ 1397/06/03
9:33 - 1397/6/14
موسسه آموزش هوائی پرتو
نام دوره : مقدماتی  فروش Basic  Fares & Ticketing  Course 
تاریخ شروع: 1397/06/03 25-Aug-- 2018  Date start 
تاریخ خاتمه: 1397/06/11 03-Sep -  2018  Date End 
محل : اصفهان IFN  Place 
مدرس:  استاد:  ذ اکر Ms. Zaker  Instractor 
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم مهسا فرهنگ سهلوانی 100 عالی اول
2 خانم رخساره امیریان 100 عالی اول
3 خانم مینا سلیمیان 100 عالی اول
4 خانم مهناز رضایی دزبان 100 عالی اول
5 آقای اشکان نوشاد  100 عالی اول
6 آقای رهام مختاری جباری 100 عالی اول
7 آقای شهاب رئیسی نافچی 100 عالی اول
8 خانم فاطمه حسومی 98 عالی دوم
9 خانم سحر بابائی 97 عالی سوم
10 آقای علی اکبر رضوانی بروجنی 97 عالی سوم
11 خانم مژگان صاحب جمعی 96 عالی چهارم
12 آقای حسین بیگی 96 عالی چهارم
13 خانم سودابه شیرانی ایل بیگی 94 خیلی خوب چهارم
14 آقای هادی وانونی 94 خیلی خوب پنجم
15 خانم متینه ریخته گران 92 خیلی خوب ششم
16 خانم بهناز عطائیان اصفهانی 92 خیلی خوب هفتم
17 خانم فاطمه پاپی 91 خیلی خوب هشتم
18 خانم شادی شریفی مطلق 0 غایب  
19 آقای حسین هاشمی نژاد اردستانی 0 غایب  

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست