جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون مقدماتی فروش شهر اصفهان مورخ 139۸/۱۱/۱۹
13:2 - 1399/3/27
موسسه آموزش هوائی پرتو
نام دوره : مقدماتی  فروش Basic  Fares & Ticketing  Course 
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹   Date start 
تاریخ خاتمه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶   Date End 
محل : اصفهان IFN  Place 
مدرس:  استاد: حصیری   Instractor 
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم فاطمه السادات میراجاق 100 عالی اول
2 خانم آرزو اصلانی 98 عالی دوم
3 خانم سیده مائده هاشمی 98 عالی دوم
4 خانم عفت نوری زاده 98 عالی دوم
5 خانم ریحانه حسن پوری 98 عالی دوم
6 خانم ریحانه عمادیان نائینی 97 عالی سوم
7 خانم رضوان رمضانی 97 عالی سوم
8 خانم یاس مردان پور 96 عالی چهارم
9 خانم عاطفه سعادت 95 خیلی خوب پنجم
10 خانم سارا سهرابی 93 خیلی خوب ششم
11 خانم فرشته شفیعی 93 خیلی خوب ششم
12 آقای حمید دادبین 92 خیلی خوب هفتم 
13 خانم غزال وزیری فر 90 خیلی خوب هشتم
14 آقای محسن خبازی خوراسگانی 90 خیلی خوب هشتم
15 آقای مهدی امینی جبلی 80   خوب نهم
         
         
         
         

نویسنده: خانی

ارسال برای یک دوست