جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1397/05/27
15:0 - 1397/6/5
موسسه آموزش هوائی پرتو
  نام دوره :   رزرویشن آمادئوس Amadeus Air Reservation   Course  
  تاریخ شروع:   1397/05/20

16/08/2018  

Date start  
  تاریخ خاتمه:   1397/05/27 11/08/2018   Date End  
  محل :   تهران THR   Place  
  مدرس:    استاد ساروخانی Mr. Sarookhani   Instractor  
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم مهناز آقازاده 90 خیلی خوب اول
2  خانم  لیلا خالیش 90 خیلی خوب اول
3 خانم الهام سهرابی 87/5 خیلی خوب دوم
4 آقای مهران طاهری 87/5  خوب سوم
5 خانم مهدیه نوبهاری 85  خوب سوم
6 خانم عسل رستمی 85  خوب سوم
7 خانم سارا خدابخش بناب 60 مردود تجدید دوره

نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست