دوشنبه، 20 آذر 1402
Monday, December 11, 2023
 
اعلام نتایج آزمون نرخ يابی آمادئوس شهر تهران مورخ 1397/04/24
15:1 - 1397/6/5

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره :

نرخ یابی  آماد

Amadeus Fare

Course

محل :

تهران

THR

Place

ردیف

نام و فامیل

نمره

وضعیت

1

خانم الهه آسودگی

90

قبول

2

خانم عقیله آل عبادی

90

قبول

3

خانم راحله یعقوبی سیاه مزگی

75

مردود

4

خانم مینا کاظمی نژاد

70

مردود

5

خانم پرستو سرایداری

55

مردود

6

آقای میثم جباریان

82.5

مردود

7

آقای مهدی شهبازیان

95

قبول

8

آقای آرش جوهری

75

مردود

9

آقای عرفان واحدی لاهورد

85

قبول

10

خانم کیمیااربشی

65

مردود


نویسنده: مهسا سپهر

ارسال برای یک دوست