جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون «نرخ يابی آمادئوس» شهر تهران مورخ 1397/03/27
17:37 - 1397/4/17

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره  نرخ يابی آمادئوس  Amadeus Fare Course
تاریخ شروع 1397/03/27 17 Jun 2018 Date start
تاریخ خاتمه 1397/03/31 21 Jun 2018 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای ساروخانی Mr. Saroukhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم بیتا کریمی 90 عالی اول
2 خانم مهسا عبدالله‌آبادی 87/5 خیلی خوب دوم
3 آقای کیوان ناصری 87/5 خیلی خوب دوم
4 خانم نازنین پورجعفری 85 خیلی خوب سوم
5 خانم مهسا موسی‌پور بالغ 85 خیلی خوب سوم
6 آقای محمد دهقانی فردوئی 85 خیلی خوب سوم
7 خانم شهزاد ویـــــدا 85 خیلی خوب سوم
8 آقای علی قادری 80 تجدید تجدید امتحان
9 آقای محمد قادری 80 تجدید تجدید امتحان
10 آقای عرفان واحدی 67/5 مردود تجدید دوره
11 آقای عابد ناصری 0 غایب تجدید دوره

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست