جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران مورخ 1397/02/29
15:44 - 1397/3/13

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره پیشرفته فروش Advanced Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1397/02/29 19 May 2018 Date start
تاریخ خاتمه 1397/03/10 31 May 2018 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای شیخ الاسلامی Mr. Sheikholeslami Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 آقای مهدی شهبازیان 97 خیلی خوب اول
2 آقای علی قادری 95 خیلی خوب دوم
3 آقای محمد قادری 91 خیلی خوب سوم
4 خانم سرایداری 91 خیلی خوب سوم
5 آقای کیوان ناصری 89 خیلی خوب چهارم
6 آقای آرش جوهری 89 خیلی خوب چهارم
7 خانم منا دررودی 86 خیلی خوب پنجم
8 خانم راحله یعقوبی 82 خوب ششم
9 خانم الهه آسودگی 82 خوب ششم
10 خانم گلبو عشوری 80 خوب هفتم
11 خانم طیبه صابری 47 مردود مردود

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست