جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1397/02/15
15:17 - 1397/2/31

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره مقدماتی فروش Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1397/02/15 05 May 2018 Date start
تاریخ خاتمه 1397/02/27 17 May 2018 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای شیخ الاسلامی Mr. Sheikholeslami Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 آقای مهدی شهبازیان 99 عالی اول
2 آقای آرش جوهری 97 عالی دوم
3 خانم پرستو سرایداری 91 خیلی خوب سوم
4 آقای محمد قادری 90 خیلی خوب چهارم
5 آقای علی قادری 89 خیلی خوب پنجم
6 خانم منا دررودی 88 خیلی خوب ششم
7 خانم الهه آسودگی 87 خیلی خوب هفتم
8 خانم راحله یعقوبی سیاهمزگی 84 خوب هشتم
9 خانم بهناز میرسعیدقاضی 70 متوسط نهم
10 خانم طیبه صابری 70 متوسط نهم

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست