يكشنبه، 6 اسفند 1402
Sunday, February 25, 2024
 
قوانین دست و پاگیر
16:24 - 1397/2/19

آمار خطوط هوایی نشان می‌دهد که در سال 2017 هیچ حادثه منجر به فوت در پروازهای جت خطوط هوایی جهان رخ نداد. از این رو کارشناسان هوایی، سال گذشته را ایمن‌ترین سال در تاریخ هواپیمایی مسافری خواندند. بنابر مطالعات شبکه ایمنی هوایی، احتمال وقوع حادثه برای هواپیماهای بزرگ خطوط هوایی شش صدم در هر یک میلیون پرواز و یا به عبارتی یک حادثه در هر 16 میلیون پرواز است. براین اساس، شبکه ایمنی هوایی، گزارش می‌دهد که در سال 2017 هیچ حادثه منجر به فوت در پروازهای جت خطوط هوایی جهان صورت نگرفته است.

اگرچه 10 حادثه برای خطوط هوایی باری و هواپیماهای توربوپراپ در سال گذشته رخ داد که در مجموع 79 مجروح و کشته داشت ولی این آمار نیز نسبت به سال 2016 بسیار کاهش داشته است. بدترین حادثه سال گذشته مربوط به یک فروند هواپیمای باربری ترکیه بود که به دلیل مه شدید در نزدیکی فرودگاه سقوط کرد. در این سانحه 35 نفر روی زمین و 4 نفر از خدمه پرواز کشته شدند. بر اساس آمار شبکه ایمنی هوایی روند کشته شدگان سوانح هوایی در طول دو دهه گذشته روند نزولی داشته است. براین اساس در سال 2005 تعداد 1015 نفر در سوانح هوایی جهان کشته شدند که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.

شبکه ایمنی هوایی اشاره دارد که در سال 2016 بیش از 412 نفر در سوانح هوایی ایالات متحده کشته شدند که همگی مربوط به هواپیماهای کوچک غیر مسافری بودند. این گزارش می‌افزاید که بدترین سانحه جت‌های مسافری در سال 2015 در مصر رخ داد که طی آن 100 نفر کشته شدند.

با مرور این آمارها به خوبی در می‌یابیم که سطح ایمنی در پروازهای خطوط هوایی جهان روند صعودی داشته است. این روند مدیون به کارگیری تکنولوژی‌های نوین در هواپیماهای جدید، به روزرسانی ناوگان، تصویب مقررات جدید، رعایت اصول ایمنی، بازرسی‌های مستمر و آموزش‌های فراگیر و به روز در تمامی سطوح خطوط هوایی است.

گرچه این شاخص‌ها در ایران نیز رعایت می‌شود ولی شرکت‌های هواپیمایی به جهت به روزرسانی ناوگان و برخورداری از تکنولوژی‌های نوین آن، نیازمند حمایت و توجه دولت هستند. آنچه شرکت‌های هواپیمایی انتظار دارند، ارائه راهکارهای حمایتی برای خرید هواپیماهای جدیدتر و حذف خرده قوانینی است که تاریخ مصرف آنها به اتمام رسیده ولی هیچ کس شهامت حذف آنها را ندارد.

تورج دهقانی زنگنه

رئیس هیات مدیره

انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران

منبع: www.aira.ir


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست