جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران مورخ 1397/01/26
10:15 - 1397/2/19

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره پیشرفته فروش Advanced Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1397/01/26 15 Apr 2018 Date start
تاریخ خاتمه 1397/02/06 26 Apr 2018 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای ساروخانی و خانم ذاکر حقیقی Mr. Saroukhani & Ms. Zaker Haghighi  Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم نازنین پورجعفری 100 عالی اول
2 خانم سارا آریان 96 عالی دوم
3 آقای محمد دهقانی‌فردویی 93 خیلی خوب سوم
4 خانم سارا خدابخش ‌بناب 90 خیلی خوب چهارم
5 خانم سیده یاسمن اسبق المجاهدین 90 خیلی خوب چهارم
6 خانم مونا قنبری 84 خوب پنجم
7 خانم شهزاد ویـــدا 0 غایب غایب

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست