جمعه، 28 دی 1397
Friday, January 18, 2019
 
مهرآباد در اوج حمل و نقل هوایی
14:13 - 1397/1/29

موتور محرکه توسعه اقتصادی در پایتخت و نیز پرترددترین فرودگاه در کشور در سال 96 با جابه‌جایی بیش از 17 میلیون مسافر سهم بسزایی در حمل و نقل هوایی دارد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد: به نقل از صفی‌نیا مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد گفت: در سال گذشته با همه فرازونشیب‌های خود در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد سالی پر از تلاش در راستای ارتقای خدمات فرودگاهی با رضایت صددرصدی مسافرین و مراجعین فرودگاه مهرآباد بود. در سال گذشته این فرودگاه‌ها حجم عظیمی از مسافر و بار را جابه‌جا نموده است و همزمان در جهت استانداردسازی خدمات پروازی و ایمنی پروازها اقدامات مهمی انجام گرفته است که در کنار این اقدامات استاندارد هوانوردی فعالیت در حوزه خدمات مسافری نیز چشمگیر بوده است.

وی گفت: در اسفند ماه 96 و همزمان با انجام پروازهای نوروزی با 11 هزار پرواز، 1میلیون و 300 هزار مسافر در فرودگاه مهرآباد جابه‌جا گردیده‌اند.

وی با اشاره بر عملکرد مثبت فرودگاه مهرآباد در سال 96 بیان نمود: براساس آمار در سال 96 فرودگاه مهرآباد با بیش از 144 هزار پرواز، 17 میلیون و 460 هزار مسافر را جابه‌جا نموده است.

وی بیان نمود: فرودگاه مهرآباد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته درصد در نشست و برخاست هواپیما و 5درصد در اعزام و پذیرش مسافر افزایش داشته است.

البته شایان ذکر است با این تعداد پرواز حدود 120 میلیون و 700 کیلوگرم بار نیز جابه‌جا گردیده است که  نسبت به سال گذشته در مدت مشابه 6درصد افزایش داشته است.

منبع: mehrabad.airport.ir

 


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست