شنبه، 5 اسفند 1402
Saturday, February 24, 2024
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر بوشهر مورخ 1396/12/01
11:37 - 1396/12/20

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره پیشرفته فروش Advanced Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/12/01 20 Feb 2018 Date start
تاریخ خاتمه 1396/12/10 01 Mar 2018 Date End
محل بوشهر BUZ Place
مدرس آقای شیخ السلامی Mr. Sheikholeslami Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم ساناز سرداری 94 خیلی خوب اول
2 خانم رویا اکبرزاده 93 خیلی خوب دوم
3 آقای محمد جدی 92 خیلی خوب سوم
4 خانم زهرا رضایی 91 خیلی خوب چهارم
5 خانم مرضیه اکرمی 91 خیلی خوب چهارم
6 خانم سکینه سلیمیان 89 خیلی خوب پنجم
7 آقای احمد دژان 88 خیلی خوب ششم
8 آقای یوسف آذرکشت 87 خیلی خوب هفتم
9 خانم سعیده نوروزی 86 خیلی خوب هشتم
10 خانم فاطمه اسدپور خواجگانی 85 خیلی خوب نهم
11 خانم اسما گرگین 84 خوب دهم
12 خانم زهرا محمدی 84 خوب دهم
13 خانم نیلوفر مسیحا 80 خوب یازدهم
14 خانم سیده محبوبه هاشمی 76 خوب دوازدهم
15 آقای حسین ابراهیمی 74 متوسط سیزدهم
16 خانم سحر آب‌شیرینی 0 غایب تجدید دوره

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست