جمعه، 11 فروردین 1402
Friday, March 31, 2023
 
اعلام نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر مشهد مورخ 1396/11/08
15:1 - 1396/11/18

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره پیشرفته فروش Advanced Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/11/08 28 Jan 2018 Date start
تاریخ خاتمه 1396/11/15 04 Feb 2018 Date End
محل مشهد MHD Place
مدرس خانم ذاکر حقیقی Ms. Zaker Haghighi Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم آتنا محمد زاده 100 عالی اول
2 آقای سعید زارعی 100 عالی اول
3 آقای مصطفی نجارزاده 100 عالی اول
4 آقای حسین امینی 100 عالی اول
5 خانم زینب‌السادات حسینی‌نسب 99 عالی دوم
6 خانم مریم انتظاری 98 عالی سوم
7 آقای محمد رزازیانی 98 عالی سوم
8 خانم سارا قیومی انارکی 97 عالی چهارم
9 خانم مهناز علمی 97 عالی چهارم
10 خانم مریم رمضانی 96 عالی پنجم
11 خانم فاطمه حسین‌نیا 93 خیلی خوب ششم
12 خانم المیرا عرفانی فیروزنیا 92 خیلی خوب هفتم
13 آقای مجتبی لایقی 92 خیلی خوب هفتم
14 آقای محمد عظیم‌زاده 83 خوب هشتم
15 آقای حسن کریمیان 81 خوب نهم
16 آقای حبیب سواری 66 مردود مردود
17 خانم زهرا صانعی‌نژاد 64 مردود مردود
18 آقای علی حسین‌پور 59 مردود مردود

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست