جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج دوره «نرخ‌ يابی آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/11/02
12:10 - 1396/11/18

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره نرخ يابی آمادئوس Amadeus Fare Course
تاریخ شروع 1396/11/02 22 Jan 2018 Date start
تاریخ خاتمه 1396/11/05 25 Jan 2018 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای ساروخانی Mr. Saroukhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم فاطمه گودرزی 92.5 خیلی خوب اول
2 خانم سوسن خسروی نسب 90 خیلی خوب دوم
3 خانم ندا موسوی پورناکی 90 خیلی خوب دوم
4 خانم حمیده نظیری آ‌ذر 85 خوب سوم
5 خانم غدیره مرادی 85 خوب سوم
6 آقای حمیدرضا لطفی 85 خوب سوم
7 خانم اصلی رستمی 45 مردود مردود

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست