جمعه، 28 دی 1397
Friday, January 18, 2019
 
الزامات اعطای نمایندگی فروش الکترونیکی بلیط به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد
9:57 - 1396/11/7

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: براساس دستورالعمل سازمان، شرکت‌های هواپیمایی مجاز به اعطای نمایندگی به دفاتر فاقد مجوز از سازمان، نخواهند بود.

رضا جعفرزاده اظهار داشت: براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان هواپیمایی كشوری، شركت‌های هواپیمایی مكلف هستند مجوز نمایندگی فروش الكترونیكی بلیط را به دفاتر خدمات مسافرت هوایی كه دارای مجوز از سازمان هستند، اعطا كنند.

وی افزود: در صورتیكه شركت‌های هواپیمایی برخلاف دستورالعمل تدوین شده اقدام و یا در صورت بروز هرگونه تخلف و یا شكایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی، شركت ذیربط نسبت به سازمان هواپیمایی كشوری و مراجع نظارتی پاسخگو خواهد بود.

جعفرزاده با بیان اینكه كنترل و نظارت بر نحوه فعالیت و عملكرد دفاتر خدمات مسافرت هوایی بر عهده شركت‌های هواپیمایی است، افزود: مسئولیت تخلفات صورت گرفته به عهده هر یک از شركت‌های هواپیمایی اعطا كننده مجوز فروش بلیط الكترونیكی است.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی كشوری گفت: همچنین براساس تكالیف مقرر در بند 3 دستورالعمل مذكور، كلیه دفاتر خدمات مسافرت هوایی دارای مجوز از سازمان هواپیمایی كشوری موظفند در صورت تمایل به توسعه فعالیت و استفاده از بستر الكترونیكی نسبت به اخذ مجوز مندرج در دستورالعمل صدرالذكر بابت ارائه خدمات و فروش بلیط الكترونیكی اقدام كنند.

وی افزود: در صورت فروش الكترونیكی بلیط و عدم رعایت الزامات و شروط مندرج در دستورالعمل و احراز هرگونه تخلف و یا شكایات واصله، علاوه بر اعمال مجازات مقرر در آیین‌نامه نحوه نظارت بر دفاتر موصوف و دستورالعمل مورد اشاره اعم از تعلیق و یا لغو، مسئولیت جزایی و نیز جبران كلیه خسارات وارده به شكات از بابت فروش بلیط برعهده دفاتر مذكور خواهد بود.

جعفرزاده با بیان اینكه شركت‌های هواپیمایی مجاز به توزیع بلیط و ایجاد تعهد در مقابل اشخاص ثالث قبل از دریافت مجوز از سازمان نیستند، افزود: رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان هواپیمایی كشوری برای شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی الزامی است و شركت‌های هواپیمایی ملزم هستند چگونگی فروش و توزیع بلیط‌های خود را مدیریت و از فروش بلیط و یا عقد قرارداد با مراكز فروش قبل از دریافت مجوز از طرف سازمان هواپیمایی كشوری خودداری كنند.

منبع: www.cao.ir


نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست