يكشنبه، 6 اسفند 1402
Sunday, February 25, 2024
 
اعلام نتایج دوره «نرخ‌ يابی آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/09/07
10:2 - 1396/9/19

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره نرخ يابی آمادئوس Amadeus Fare Course
تاریخ شروع 1396/09/07 28 Nov 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/09/11 02 Dec 2017 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای ساروخانی Mr. Saroukhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم فایقه بلند 95 خیلی خوب اول
2 آقای مهرداد کارشناس 90 خیلی خوب دوم
3 آقای امیرحسین محمد 90 خیلی خوب دوم
4 خانم نسیم سادات قافله باشی 85 خوب سوم
5 خانم غزال رضایی 85 خوب سوم
6 خانم معصومه تعالی 57.5 مردود مردود

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست