جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران مورخ 1396/08/20
1:14 - 1396/9/2

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره رزرویشن آمادئوس Amadeus Reservation System Course
تاریخ شروع 1396/08/20 11 Nov 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/08/25 16 Nov 2017 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای ساروخانی Mr. Saroukhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه
1 خانم ریحانه کارخانه 97.5 قبول
2 خانم نسیم سادات قافله باشی 97.5 قبول
3 خانم فائقه بلند 97.5 قبول
4 خانم فرشته معروفی 95 قبول
5 خانم کیمیا اربشی 95 قبول
6 خانم معصومه تعالی 90 قبول
7 آقای سحاب زاهدی 85 قبول
8 خانم سمیرا شاه‌علی آرانی 77.5 مردود
9 آقای علی‌اکبر ذولقدری 70 مردود
10 خانم مریم دیزجیان 65 مردود
11 خانم مهسا قاسمی‌خواه 57.5 مردود
12 خانم فاطمه امیری غایب غایب

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست