جمعه، 11 فروردین 1402
Friday, March 31, 2023
 
اعلام نتایج «دوره پیشرفته فروش» شهر مشهد مورخ 1396/07/23
1:27 - 1396/8/7

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره پیشرفته فروش Advanced Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/07/23 15 Oct 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/07/30 22 Oct 2017 Date End
محل مشهد MHD Place
مدرس آقای شیخ الاسلامی Mr. Sheikhaleslami Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم مهدیه قهرمانی 94 خیلی خوب اول
2 خانم عاطفه جمالی 92 خیلی خوب دوم
3 آقای محمود صادق‌نیا بابلی 89 خیلی خوب سوم
4 خانم آمنه سری 81 خوب چهارم
5 آقای محمدرضا امیریان 80 خوب پنجم
6 خانم مریم نصری 75 متوسط ششم
7 آقای محمد سلیمان‌نوری 75 متوسط ششم
8 آقای مرتضی عابدی‌پور نیک اقبال 70 متوسط هفتم
9 آقای محسن فراحتی 70 متوسط هفتم
10 خانم سمانه جراحی 70 متوسط هفتم
11 خانم راضیه غفوریان 59 مردود تجدید دوره

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست