جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر شیراز مورخ 1396/06/11
7:14 - 1396/7/30

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره پیشرفته فروش Advanced Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/06/11 2 Sep 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/06/23 14 Sep 2017 Date End
محل شیراز SYZ Place
مدرس آقای حصیری Mr. Hasiri Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم مهناز اقبال‌پور 100 عالی اول
2 خانم مژده خزفروش 99 عالی دوم
3 آقای عظیم سبزی 92 خیلی خوب سوم
4 آقای علی‌اصغر نورآبادیان 91 خیلی خوب چهارم
5 خانم یاسمین ملک‌پور 88 خیلی خوب پنجم
6 خانم فرنوش فرجام 86 خیلی خوب ششم
7 خانم نیوشا اغااولی شیرازی 83 خوب هفتم
8 خانم زهرا خسروی 82 خوب هشتم
9 خانم مریم رضایی 82 خوب هشتم
10 خانم زهرا فخار 82 خوب هشتم
11 خانم سبا کارگر 75 خوب نهم
12 خانم سمانه راستی‌پور 73 خوب دهم
13 خانم کیمیا اورنگ 71 خوب یازدهم
14 آقای علیرضا صبوری‌فرد 68 مردود تجدید امتحان
15 خانم فاطمه محمدی 57 مردود تجدید دوره
16 خانم رکسانا زارع 55 مردود تجدید دوره

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست