جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
اعلام نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر تهران مورخ 1396/06/04
3:56 - 1396/6/19

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره مقدماتی فروش Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/06/04 26 Aug 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/06/16 07 Sep 2017 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای شیخ الاسلامی Mr. Sheikholeslami Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 آقای مهرداد کارشناس 99 عالی اول
2 خانم موژان عبادی عموقین 96 عالی دوم
3 خانم مهسا قاسمی خواه 89 خیلی خوب سوم
4 آقای شهاب همدانی اصفهانی مسکن 77 خوب چهارم
5 خانم الهام صفری 76 خوب پنجم
6 آقای سید رضا حسینی پژمان 76 خوب پنجم
7 خانم سمیرا موسوی پورناکی 75 متوسط ششم
8 خانم زهرا محمدی 73 متوسط هفتم
9 آقای قاسم حبیبی 70 متوسط هشتم
10 آقای طواق محمد گرگانلی دوجی 14 مردود مردود
11 خانم حمیده نطیری آذر 0 غایب مردود

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست