جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر اصفهان-1396/05/28
23:43 - 1396/6/7

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره مقدماتی فروش Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/05/28 19 Aug 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/06/03 25 Aug 2017 Date End
محل اصفهان (IFN (np Place
مدرس آقای حصیری Mr. Hasiri Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم مینا صلبوخ 100 عالی اول
2 خانم مهسا خلیلییان گورتانی 100 عالی دوم
3 آقای محمد جواد نوائی بروجنی 98 عالی سوم
4 خانم آمنه صلبوخ 97 عالی سوم
5 خانم سوگل محزونی نجف آبادی 96 عالی چهارم
6 خانم رعنا بحریه 96 عالی پنجم
7 خانم زهرا جان‌ولی 95 خیلی خوب ششم
8 آقای سید محمد صفوی 92 خیلی خوب ششم
9 خانم فرزانه رجبی خوزانی 89 خیلی خوب هفتم
10 خانم مریم کریم‌زاده اصفهانی 85 خوب هشتم
11 خانم الهام بیات 85 خوب نهم
12 خانم مرضیه نصیری 85 خوب دهم
13 خانم فاطمه صابری 79 خوب یازدهم
14 خانم پریسا عمران 58 مردود تجدید دوره
15 خانم نفیسه السادات میرعبدالهی 0 مردود تجدید دوره

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست