جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران-1396/05/21
23:42 - 1396/6/7

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره پیشرفته فروش Advanced  Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/05/21 12 Aug 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/6/2 24 Aug 2017 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای شیخ الاسلامی Mr. Sheikholeslami Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم پرتو متدین اول 91 خیلی خوب اول
2 آقای عرفان واحدی لاهرود 89 خیلی خوب دوم
3 آقای امیرحسین محمد 88 خیلی خوب سوم
4 آقای علی کیوانی 88 خیلی خوب سوم
5 خانم عاطفه سعادتی 87 خیلی خوب چهارم
6 خانم غزال رضائی 83 خوب پنجم
7 خانم گلناز علم بیگی 80 خوب ششم
8 آقای مهرداد دمیرچی 0 غایب تجدید دوره
9 خانم سارا خضری 0 غایب تجدید دوره
10 خانم ستاره حیدر زاده 0 غایب تجدید دوره

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست