جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
نتایج آزمون «رزرویشن آمادئوس» شهر تهران
4:48 - 1396/5/29

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره رزرویشن آمادئوس Amadeus Reservation System Course
تاریخ شروع 1396/5/21 12 Aug 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/5/26 17 Aug 2017 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای ساروخانی Mr. Sarokhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه
1 خانم افسانه ساجدی آقاجانی 95 قبول
2 آقای علی بخشی 95 قبول
3 خانم مهسا کاشانی 95 قبول
4 خانم نورالهدی آقا سلطان 90 قبول
5 آقای مهران حمیدی 90 قبول
6 آقای محمدرضا آقاسلطان 87/5 قبول
7 خانم منیره ابوالمحمدی 85 قبول
8 خانم لیلا شمس 85 قبول
9 خانم مهسا شاهکرم 85 قبول
10 خانم الهه ابراهیمی مشقین 75 تجدید امتحان
11 خانم فرشته عسگری 62 تجدید دوره
12 خانم سیده سارا نظامی 45 تجدید دوره

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست