جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر مشهد
0:21 - 1396/5/29

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره مقدماتی فروش Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/4/31 22 Jul 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/5/6 28 Jul 2017 Date End
محل مشهد MHD Place
مدرس آقای سلیمانشاهی Mr. Soleimanshahi Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم نرگس میرنژاد 100 عالی اول
2 آقای محسن فراحتی 98 عالی دوم
3 آقای حامد صبور 91 خیلی خوب سوم
4 آقای سعید خالد خلجانی 90 خیلی خوب چهارم
5 آقای مرتضی عابدی پور نیک اقبال 89 خیلی خوب پنجم
6 آقای سید محمد حسینی مقدم 88 خیلی خوب ششم
7 آقای محمود صادق نیا بابلی 87 خیلی خوب هفتم
8 خانم راضیه غفوریان بخشنده 83 خوب هشتم
9 آقای مرتضی هاتفی 81 خوب نهم
10 آقای بهنام تقی زاده 80 خوب دهم
11 خانم مرجان گنجی زاده 79 خوب یازدهم
12 آقای سجاد خراسی 77 خوب دوازدهم
13 آقای غلامحسین محمدیان ایوری 60 تجدید تجدید امتحان
14 آقای مصطفی عاشوری 60 تجدید تجدید امتحان
15 آقای محمدرضا خاوری چشمه ایوب 60 تجدید تجدید امتحان

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست