جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر تهران
7:58 - 1396/4/27

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره پیشرفته فروش Advanced Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/4/10 01 JUL 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/4/22 13 JUL 2017 Date End
محل تهران THR Place
مدرس آقای ساروخانی Mr. Sarokhani Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم افسانه ساجدی آقاجانی 96 عالی اول
2 آقای سیاوش اسودی 93 عالی دوم
3 آقای محمدرضا آقاسلطان 92 عالی سوم
4 خانم ندا خسروی کیا 86 خیلی خوب سوم
5 خانم حوریه تقدس نژاد فومنی 85 خیلی خوب سوم
6 آقای مهران حمیدی 81 خوب چهارم
7 آقای علی بخشی 78 خوب پنجم
8 خانم کیمیا اربشی 76 خوب پنجم
9 خانم زیبا فریدی قراجه نرلو 0 مردود -
10 خانم زهرا احدی 0 مردود -
11 خانم زاهده ظفری 0 مردود -

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست