جمعه، 11 فروردین 1402
Friday, March 31, 2023
 
نتایج آزمون «دوره مقدماتی فروش» شهر شیراز
3:24 - 1396/4/28

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره مقدماتی فروش Basic Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/4/10 01 JUL 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/4/22 22 JUL 2017 Date End
محل شیراز SYZ Place
مدرس آقای حصیری Mr. Hasiri Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم مهناز اقبال پور 100 عالی اول
2 خانم مژده خزفروش 100 عالی اول
3 خانم زهرا داوودی 97 عالی دوم
4 آقای علی اصغر نورآبادیان 97 عالی دوم
5 خانم یاسمین ملک پور 97 عالی دوم
6 آقای علیرضا مصطفوی 97 عالی دوم
7 خانم مهسا شاه قطبی 96 عالی سوم
8 خانم فاطمه فخار 93 خیلی خوب چهارم
9 خانم زهرا فخار 91 خیلی خوب پنجم
10 خانم زهرا خسروی 91 خیلی خوب پنجم
11 خانم فرنوش فرجام 90 خیلی خوب ششم
12 خانم الناز اخوت 88 خیلی خوب هفتم
13 خانم مرضیه ولی بیگی 87 خیلی خوب هشتم
14 خانم الهام ورامینی 86 خوب نهم
15 خانم سمانه راستی پور 86 خوب نهم
16 آقای نیام باستانی 85 خوب دهم
17 خانم مهرناز دهقان 84 خوب یازدهم
18 خانم مرضیه کشوری 84 خوب یازدهم
19 خانم مریم رضایی 84 خوب یازدهم
20 خانم نیوشا آغااولی شیرازی 82 خوب دوازدهم
21 خانم سبا کارگر 82 خوب دوازدهم
22 آقای عباس ده دشتی برازجانی 82 خوب دوازدهم
23 آقای علیرضا صبوری فرد 79 خوب سیزدهم
24 خانم رکسانا زارع 75 متوسط چهاردهم
25 خانم کیمیا اورنگ 73 متوسط پانزدهم
26 خانم فاطمه مهرمحمدی 72 متوسط شانزدهم
27 آقای مجید فخار 71 متوسط هفدهم
28 خانم مریم هنرپیشه 47 مردود تجدید دوره

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست