جمعه، 19 خرداد 1402
Friday, June 9, 2023
 
نتایج آزمون «دوره پیشرفته فروش» شهر شیراز
7:20 - 1396/4/27

موسسه آموزش هوائی پرتو

نام دوره پیشرفته فروش Advanced Fares & Ticketing Course
تاریخ شروع 1396/4/10 01 JUL 2017 Date start
تاریخ خاتمه 1396/4/22 13 JUL 2017 Date End
محل شیراز SYZ Place
مدرس آقای حصیری Mr. Hasiri Instractor
ردیف نام و فامیل نمره درجه رتبه
1 خانم مولود یزدانی 97 عالی اول
2 آقای محمد اله ربی 95 خیلی خوب دوم
3 خانم زهرا نادرپور 85 خوب دوم
4 خانم عاطفه عابدین دوست 83 خوب سوم
5 آقای افسانه نادرپور 79 متوسط چهارم
6 آقای علی اصغر ایرجی 73 متوسط پنجم

نویسنده: پرتو

ارسال برای یک دوست